Urząd Miejski w Dziwnowie
Ulica: Szosowa 5
72-420 Dziwnów

email: um@dziwnow.pl
www: www.dziwnow.pl
Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Miejskim

91 32 75 160 – Burmistrz Dziwnowa
91 32 75 162 – Sekretarz Gminy
501 078 648
91 32 75 163 – Sekretariat Burmistrza Dziwnowa
501 958 770
91 32 75 164 – Fax
91 32 75 165 – Przewodniczący Rady Miejskiej
694 427 480
91 32 75 166 – Biuro Rady Miejskiej
501 958 766
91 32 75 167 – Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, Kadry
91 32 75 168 – Dodatki Mieszkaniowe
91 32 75 170 – Skarbnik Gminy
502 444 205
91 32 75 171 – Księgowość Budżetowa
91 32 75 172 – Księgowość podatkowa- VAT – płace
91 32 75 173 – Księgowość podatków i opłat
501 958 774
91 32 75 174 – Księgowość podatkowa, opłaty adiacenckie
91 32 75 196 – Księgowość podatkowa – Pomoc publiczna, wieczyste użytkowanie, dzierżawy
501 958 797
91 32 75 175 – Kasa
91 32 75 176 – Planowanie Przestrzenne
501 958 787
91 32 75 177 – Ochrona Środowiska / Gospodarka Komunalna / Rolnictwo i Leśnictwo
91 32 75 179 – Drogownictwo, Infrastruktura Techniczna
501 958 791
91 32 75 187 – Zieleń i Estetyzacja Miejska
501 958 825
91 32 75 180 – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
501 958 795
91 32 75 181 – Dzierżawy, Numeracja Porządkowa
91 32 75 182 – Lokale, Przekształcenia Własnościowe, Podziały
91 32 75 183 – Inwestycje Komunalne i Zamówienia Publiczne
501 958 814
91 32 75 184 – Pozyskiwanie Funduszy Pozabudżetowych
501 958 818
91 32 75 185 – Ewidencja Działalności Gospodarczej i obiektów turystycznych
694 427 479
91 32 75 186 – Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronności
604 894 833
91 32 75 188 – Informatyk Urzędu Miejskiego
91 32 75 186 – Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronności
604 894 833
501 958 770 – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Od 2010 roku funkcję Burmistrza Dziwnowa pełni
Grzegorz Jóźwiak
Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków
w poniedziałki w godzinach od 13:00 – 16:30

Zastępca Burmistrza Dziwnowa
Łukasz Dzioch

Sekretariat
tel. (091) 3275163
fax. (091) 3275164

Rada Miejska
Dorota Galec
Wanda Gamrat
Rafał Gutowski
Stanisław Mączka
Aneta Nosek
Zenon Nowak
Joanna Piwińska
Bożena Próchniak
Antoni Rup
Jerzy Staszak
Roman Skrzypczak
Piotr Sokół
Maciej Stęplewski
Ewa Trzebińska -Brzezińska
Zwolan Zbigniew

Dziwnów od lat zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach inwestycyjnych. Dzięki sprawnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych w latach 2010- 2015 na terenie Gminy Dziwnów udało się zrealizować szereg inwestycji, które zostały dofinansowane kwotą ponad 100 mln zł. Przed nami kolejna perspektywa finansowa, w której Dziwnów w dalszym ciągu będzie realizował kolejne śmiałe inwestycje, dzięki wsparciu władz centralnych, wojewódzkich i instytucji.