W chwili obecnej nie opublikowano zapisu ostatniej sesji.