Ważna informacja dla Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych

W związku z koniecznością podjęcia prac nad Rocznym Programem Współpracy Gminy Dziwnów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o składanie informacji o planowanych przez Państwa w nadchodzącym roku zadaniach publicznych, przy których niezbędne jest dofinansowanie ze strony gminy.

Continue reading