Pomoc dla dotkniętych suszą

Pomoc suszowa – uprawy rolne
Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy. Więcej informacji w linku:
https://www.gov.pl/rolnictwo/pomoc-suszowa-uprawy-rolne Continue reading