Inwestycje

XXXI sesja Rady Miejskiej

W dniu dzisiejszym odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej. Jej dzisiejszą wagę podkreślało głosownie nad udzieleniem Burmistrzowi Dziwnowa absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2016. Jednak nim to nastąpiło, sprawozdania ze swoich działań w okresie pomiędzy sesjami przedstawili Przewodniczący Rady – Piotr Sokół i Burmistrz…

Piknik nad Dziwną

Już jutro zapraszamy Państwa do udziału w „Pikniku nad Dziwną”, który jest organizowany w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Szczegóły znajdują się poniżej. Całe wydarzenie odbywa się na placu położonym przy zespole boisk „Orlik” (ul. Dziwna). Serdecznie zapraszamy.

Program dla Rewitalizacji Gminy Dziwnów

Rewitalizacja to szeroko rozumiany proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie lub podlega przeobrażeniom strukturalnym. Jej celem jest nie tylko nadanie nowego impulsu rozwojowego tym częściom gminy, które można uważać za zdegradowane lub inwestycyjnie zaniedbane, ale też wykreowanie w…

Ogłoszenie dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Kamieńskiego, zwanego dalej „projektem planu” oraz prognozy oddziaływania na środowisko do tego planu. Treść całego ogłoszenia, znajduje się w załączniku (plik PDF):…

Wspólna inwestycja z WFOŚ

INWESTYCJE – W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie została podpisana umowa, dotycząca budowy dwóch plażowych zjazdów technicznych (jeden z nich będzie w Międzywodziu). Umowę w imieniu Gminy Dziwnów podpisywał burmistrz Dziwnowa – Grzegorz Jóźwiak, zaś ze strony współfinansującego inwestycję Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,…

Ważne Spotkania w Sołectwach

Gmina Dziwnów przystępuje do opracowania Planów Odnowy Miejscowości oraz przygotowania Strategii Gminy Dziwnów na lata 2016-2025. W tym celu zostaną zorganizowane spotkania z mieszkańcami w następujących terminach i sołectwach: 17.03.2016 r. – 16:30 Łukęcin 17.03.2016 r. – 18:00 Dziwnówek 18.03.2016 r. – 16:30 Dziwnów Dolny…