Otwarcie Świetlicy Środowiskowej w Międzywodziu

W minioną sobotę, punktualnie o godzinie 15.00, została w Międzywodziu otwarta Świetlica Środowiskowa. Formuła tego wydarzenia, choć miała uroczysty charakter, była jednocześnie bardzo rodzinnym i sympatycznym spotkaniem mieszkańców. Nie zabrakło przy tym muzyki, animacji dla dzieci i drobnego poczęstunku, który przygotowało międzywodzkie sołectwo.

Continue reading

L (50) Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie

W dniu wczorajszym miała miejsce L (50) Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Wśród poruszanych tematów, poza sprawami administracyjnymi dotyczącymi m.in. gminnych gruntów, dużo uwagi poświęcono realizowanym aktualnie inwestycjom. Swoje sprawozdania złożyły także działające w ramach rady komisje oraz burmistrz, który zreferował stan wykonania uchwał. O sytuacji gminnego budżetu i informacji o jego wykonaniu do końca czerwca br. mówiła skarbnik – p. Grażyna Madońska. Continue reading