11 listopada 1918-2018

W dniu dzisiejszym przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Dokładnie sto lata temu, 11 listopada 1918 roku, w dzień zakończenia I Wojny Światowej, Rada Regencyjna przekazała zwierzchnictwo nad tworzącym się Wojskiem Polskim w ręce Józefa Piłsudskiego. Dzień ten – także w rezultacie przegranej wojny przez blok państw centralnych – jest traktowany jako symboliczne odrodzenie Rzeczpospolitej po 123 lata niewoli. Continue reading