Zaproszenie na szkolenia

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PARTNERSTWO W ROZWOJU” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie przygotowania biznesplanu zgodnie z wymogami określonymi we wzorach formularzy wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które odbędą się według następującego harmonogramu (plik PDF): Continue reading