Spotkanie Wigilijno-Noworoczne organizowane przez OPS

Burmistrz Dziwnowa, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor Szkoły Podstawowej, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury, Z A P R A S Z A J Ą osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, podopiecznych OPS, emerytów i rencistów, na Spotkanie Wigilijno-Noworoczne, które rozpocznie się Jasełkami 20 grudnia 2018r. o godz. 16:15 w Szkole Podstawowej w Dziwnowie. Continue reading