Regatowy weekend w Dziwnowie

Dzisiejszą popołudniową rejestracją rozpoczyna się w Dziwnowie prawdziwie regatowy weekend. Wszystko za sprawą zawodów w klasie Delphia 24 OD (Auto Podlasie Cup) oraz Etapowych Regat Turystycznych. Oba te żeglarskie wydarzenia, bardzo popularne w środowisku żeglarskim, charakteryzują się nie tylko sportowo prowadzoną rywalizacją, ale też bardzo sympatyczną atmosferą. Continue reading

Ważna informacja dla Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych

W związku z koniecznością podjęcia prac nad Rocznym Programem Współpracy Gminy Dziwnów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o składanie informacji o planowanych przez Państwa w nadchodzącym roku zadaniach publicznych, przy których niezbędne jest dofinansowanie ze strony gminy.

Continue reading

Nabór wniosków do LGD „Partnerstwo w Rozwoju”

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” ogłasza nabór Nr 4/2018 w zakresie tematycznym – Zachowanie dziedzictwa lokalnego określone w § 2 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017r. poz. 772 z późniejszymi zmianami).

Continue reading