System powiadamiania mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy,
Przypominamy, iż w Gminie Dziwnów funkcjonuje tzw. System Powiadamiania Mieszkańców. Dzięki niemu, każdy może otrzymać informację zawierającą:
– ostrzeżenie przed zagrożeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi;
– powiadomienie o przerwach w dostawach wody oraz innych awariach;
– zaproszenie na konsultacje społeczne lub inne wydarzenia (kulturalne/sportowe) odbywające się na terenie Gminy.

Continue reading

Protokół z konsultacji społecznych – Organizacje Pozarządowe

Przedmiotem konsultacji był projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok. Konsultacje przeprowadzane były w terminie od 28 sierpnia 2017 do 26 września 2017 roku. Continue reading