Spotkanie dla rolników z powiatu kamieńskiego

Pracownicy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Szczecinie, rozpoczęli na terenie 10 powiatów województwa Zachodniopomorskiego cykl bezpłatnych szkoleń dla rolników. Szkolenia dla wszystkich zainteresowanych rolników będą dotyczyły przede wszystkim zasad dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa według nowych wytycznych i zarządzeń Dyrektora Generalnego KOWR. Continue reading

Konsultacje społeczne – Zachodniopomorski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczyna dziś konsultacje społeczne projektu Zachodniopomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2018-2022. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy zainteresowani z terenu województwa zachodniopomorskiego, w tym partnerzy społeczni i jednostki samorządu terytorialnego.
Konsultacje trwają od 30.10.2017 r. do 13.11.2017 r. Pełna informacja (wraz z projektem Programu i formularzem konsultacyjnym) znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej UMWZ (poniższy link):
OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Ewentualne opinie prosimy składać do dnia 13 listopada br., tj. do dnia zakończenia konsultacji Programu, poprzez:

1) złożenie wydrukowanego formularza konsultacyjnego w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Starzyńskiego3-4, 70-506 Szczecin, III piętro, pok. 321

lub

2) przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego e-mailem na adres rops@wzp.pl z podaniem w temacie e-maila: „Konsultacje ZPRES”.

Za prawidłowy termin złożenia opinii uznaje się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W razie dodatkowych pytań proszę kontaktować się z p. Lechem Barylskim, tel. 91 42 53 642 lub e-mailowo: lbarylski@wzp.pl

„Póki walczysz, jesteś bohaterem”

Ostatnim akcentem przeszło tygodniowej obecności członków (żołnierzy) ze Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych podczas misji zagranicznych, było zaplanowane na sobotnie popołudnie (28.10.2017r) przedstawienie teatralne, przygotowane przez wychowanków Ośrodka Wychowawczego „Norew” z Kowalek, pt. „Póki walczysz jesteś bohaterem”.
W niezwykle artystycznej formie, a przy tym z bardzo wzruszającym przekazem, zaprezentowano w nim emocje towarzyszące żołnierzom i ich rodzinom w czasie trwania misji zagranicznych.

I choć samo przedstawienie nie trwało długo, to wywołało ogromne poruszenie. Łez i braw nie brakowało, a biorąc pod uwagę fakt, iż wśród oglądających, poza żołnierzami, byli też członkowie ich rodzin, reakcje na treści płynące ze sztuki miały bardzo osobiste odniesienie.

Zaraz po przedstawieniu zaprezentowano również projekt dotyczący upamiętnienia 44 poległych polskich żołnierzy (podczas misji w Iraku i Afganistanie). Będzie on realizowany wspólnie z amerykańskim środowiskiem żołnierzy uczestniczących w misjach.