Artystyczne warsztaty w Międzywodziu

Za sprawą Goleniowskiego Domu Kultury, który gości laureatów XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej „ColorArt” w dniu jutrzejszym swoje oblicze zmieni plaża w … Międzywodziu. Wyróżnione dzieci i młodzież (wraz z opiekunami) już po raz trzeci zawitają do Międzywodzia, by wziąć udział w działaniach plenerowych, które są integralną częścią warsztatów artystycznych (przygotowanych z myślą o najlepszych w Festiwalu). Continue reading

Zaproszenie na szkolenia

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PARTNERSTWO W ROZWOJU” zaprasza potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnych szkoleniach w zakresie przygotowania biznesplanu zgodnie z wymogami określonymi we wzorach formularzy wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które odbędą się według następującego harmonogramu (plik PDF): Continue reading