LGD “Partnerstwo w rozwoju” ogłasza nabór nr 1/2018

Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo w rozwoju” ogłasza nabór nr 1/2018 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Continue reading