LGD “Partnerstwo w rozwoju” ogłasza nabór nr 3/2018

Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo w rozwoju” ogłasza nabór nr 3/2018 w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Continue reading

LGD “Partnerstwo w rozwoju” ogłasza nabór nr 2/2018

Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo w rozwoju” ogłasza nabór nr 2/2018 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Środki kierowane do grup defaworyzowanych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Continue reading