Informacja dla rolników

W ślad za pismem „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” publikujemy ulotkę celem rozpropagowania materiału instruktażowego na temat „Wpływu rodzaju nawożenia azotowego na wielkość emisji podtlenku azotu w zmiennych warunkach odczynu gleby i gatunku uprawianych traw” wśród rolników w naszej gminie.
pismo przewodnie
ulotka informacyjna