Gmina Dziwnów w zestawieniu finansowym RIO

W zestawieniu finansowym za rok 2017 wydanym przez  Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie, przedstawiającym stan finansów poszczególnych jednostek województwa zachodniopomorskiego w kategorii gmin miejsko-wiejskich, Gmina Dziwnów uplasowała się na trzecim miejscu pod względem udziału dochodów własnych w dochodach ogółem ( 79,9% ).

Wyżej od Dziwnowa tj. na drugim miejscu znalazło się Mielno ( 82,8% ), natomiast pozycja lidera w tej klasyfikacji przypadła Gminie Międzyzdroje, która osiągnęła wynik 83,8%.

Pod kątem udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem za rok 2017,  Gmina Dziwnów zajmuje miejsce pierwsze ( 27,7% ), wyprzedzając Gościno ( 24,6% ) oraz Stepnicę ( 23,8% ).

Miejsce poszczególnych jednostek określono bazując na sześciu niżej wymienionych czynnikach :

W1 – udział dochodów własnych w dochodach ogółem
W2 – relacja nadwyżki operacyjnej (dochody bieżące minus wydatki bieżące) do dochodów ogółem
W3 – udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
W4 – relacja zobowiązań (zaliczanych do długu publicznego) do dochodów ogółem
W5 – obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
W6 – wskaźnik bezrobocia