Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w Rozwoju” ogłasza kolejne nabory

Informujemy/przypominamy, że dnia 26.10 br. ruszają kolejne nabory w zakresach:

1. 5/2018 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego;

nabór 5.2018 (plik PDF)  Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Nr 5-2018 (plik PDF)  Załącznik Nr 2 do ogłoszenia Nr 5.2018 (plik PDF)  Załącznik Nr 3 do ogłoszenia Nr 5.2018 (plik docx)

2. 6/2018 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego (grupy defaworyzowane);

nabór 6.2018 (plik PDF)  Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Nr 6-2018 (plik PDF)  Załącznik Nr 2 do ogłoszenia Nr 6.2018 (plik PDF)  Załącznik Nr 3 do ogłoszenia Nr 6.2018 (plik docx)

3. 7/2018 w zakresie promowania obszarów LSR w tym produktów lokalnych i usług lokalnych;

nabór 7.2018 (plik PDF)  Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Nr 7-2018 (plik PDF)  Załącznik Nr 2 do ogłoszenia nr 7-2018 (plik PDF)  Załącznik Nr 3 do ogłoszenia Nr 7.2018 (plik docx)

4. 8/2018 w zakresie dziedzictwa lokalnego, które będą trwały do dnia 12.11.br.

nabór 8.2018 (plik PDF)  Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Nr 8.2018 (plik PDF)  Załącznik Nr 2 do ogłoszenia Nr 8.2018 (plik PDF)  Załącznik Nr 3 do ogłoszenia Nr 8.2018 (plik docx)

Zapraszamy do składania wniosków.