Konsultacje społeczne dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi

Informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Burmistrza Dziwnowa Nr VII/495/2018, zostają ogłoszone konsultacje społeczne dotyczące „Projektu programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”.

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach (pliki PDF):

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA DZIWNOWA – KONSULTACJE

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY