Używanie ognia na terenie Gminy Dziwnów

W związku z utrzymującymi się upałami II stopnia i rosnącym zagrożeniem pożarowym, na obszarze Gminy Dziwnów zostaje wprowadzone zaostrzenie, dotyczące używania papierowych lampionów ogrzewanych otwartym ogniem oraz rozpalania ognisk.
Szczegóły znajdują się w Zarządzeniu Nr VII.482.2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 31 lipca 2018 roku (plik PDF):
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO