Umowa o organizację spedycji

Umowa spedycji jest umową nazwaną, uregulowaną w art. 794- 804 k. c. Umowa ta związana jest z rozwojem handlu, a zwłaszcza z transportem towarów. Należy pamiętać, że spedytor jest zawodowym organizatorem usług związanych z przewozem, jak i dostarczaniem towarów/przesyłek.

Jest przedsiębiorcą posiadającym w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa spedycyjnego kompetencje/kwalifikacje zawodowe do świadczenia usług w postaci wysyłania lub odbioru towaru/przesyłki, albo innych usług związanych z jej przewozem za wynagrodzeniem. Wszystkie swoje obowiązki spedytor powinien wykonać z należytą starannością, przy określeniu której należy uwzględnić zawodowy charakter jego działalności (art. 355 k.c.). Zleceniodawcą, a więc osobą, która zleca usługi spedycyjne może być każdy podmiot prawa cywilnego.

Więcej na ten temat można znaleźć na stronie: www.mikroporady.pl