Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uprzejmie informujemy, iż w związku z ustawą z dnia 27 października 2017 o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 poz. 2180) ceny wody, ścieków oraz abonamentów zatwierdza Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Zatwierdzanie taryf nie jest już kompetencją Rady Miejskiej w Dziwnowie. Taryfy zatwierdzane są na okres 3 lat. Dnia 5 czerwca 2018 Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” decyzją nr Sz.RET.070.4.26.2018.MB.RN zatwierdziło taryfę dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dziwnowie na okres 3 lat. Nowa taryfa obowiązuje od 1 lipca 2018.
Pełna treść decyzji i stawek na okres 3 lat, dostępna jest na stronie Wód Polskich (w poniższym linku):

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-szczecinie-taryfy/decyzja-sz-ret-070-4-26-2018-mb-rn.html