Ważne informacje dla przedsiębiorców

Prawo przedsiębiorców wprowadziło sześciomiesięczną ulgę w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne dla nowych przedsiębiorców oraz ponownie podejmujących działalność. Przeczytaj i sprawdź, czy możesz z niej skorzystać.

Przedsiębiorco, 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa Prawo przedsiębiorców, która uchyliła ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Nowa ustawa wprowadziła ulgę dla przedsiębiorców, polegającą na zwolnieniu przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy są osobami fizycznymi i podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia albo zakończenia i nie wykonują i nie będą wykonywać jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym taką wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Więcej na stronie: MIKRO PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zgodnie z obowiązująca Ustawą z dnia 26 czerwca 1964 r. Kodeks Pracy, każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o prace przysługuję prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego zgodnie z wymiarem przysługującym mu w związku z okresem zatrudnienia.

Prawo do urlopu wypoczynkowego jest prawem osobistym pracownika, w związku z czym pracownik nie może swojego urlopu przekazać innej osobie, a także niemożliwe jest zrzeczenie się prawa do urlopu wypoczynkowego. Podstawowym celem urlopu wypoczynkowego pracownika jest ochrona jego zdrowia, zapewnia sprawność pracy i umożliwienie pełnej realizacji życia osobistego i rodzinnego.