XLIV Sesja Rady Miejskiej

W dniu dzisiejszym odbyła się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Sokół, informując o przyjęciu bez zastrzeżeń protokołów z wcześniejszych dwóch sesji. Następnym punktem była informacja o działaniach podejmowanych przez Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza Dziwnowa w okresie pomiędzy sesjami.

O bieżącym stanie realizowanych na terenie gminy inwestycji, poinformował z-ca burmistrza, Łukasz Dzioch. Dużo uwagi poświęcił szczególnie budowie odcinka tzw. Promenady Zachodniej (w Dziwnowie) mówiąc o pewnych perturbacjach na linii wykonawca robót – projektant. Podkreślił jednak, że obecnie wszystko jest już na dobrej drodze i niebawem prace powinny ruszyć z całą mocą. Wspomniał także o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, który jest już na ukończeniu. Obecnie trwają prace wykończeniowe i porządkowe, a w nieodległym czasie będzie można ogłosić zakończenie prac przy tej inwestycji.
Intensywnie za to są prowadzone roboty na ternie Portu Jachtowego przy ulicy Żeromskiego w Dziwnowie. Przypomnijmy – powstaje tam hangar oraz kilka dodatkowych budynków gospodarczych. Prace – jak wspomniał – idą pełną parą, aby lwia ich część była ukończona do rozpoczęcia sezonu regatowego.
Nie mnie zaawansowane są remonty dróg w Dziwnówku. Ulica Kamieńska i Zaułek wchodzą w kolejny etap robót, co bez wątpienia wiąże się z utrudnieniami w ruchu po miejscowości. Mamy pełną świadomość tego – mówił – że prace te są uciążliwie dla mieszkańców i gości. Prosimy jednak o cierpliwość i jednocześnie przepraszamy za te utrudnienia. Prace idą zgodnie z planem i mam nadzieję, że po ich zakończeniu, wszyscy odetchniemy z ulgą. Wyremontowane ulice zaś, zyskają nowe, atrakcyjniejsze oblicze.
Po przejściowych trudnościach z materiałami rusza dalsza część rozbudowy cmentarza. Za to świetlica w Międzywodziu czeka już tylko na wyposażenie w sprzęt. Jej oddanie do użytku mieszkańców, będzie miało miejsce już niebawem.
W dalszej części sesji miały miejsce głosowania na uchwałami. O wstępnych przygotowaniach do sezonu letniego mówił Burmistrz Dziwnowa – Grzegorz Jóźwiak, dotykając takich zagadnień jak czystość na plażach czy zabezpieczenie kąpielisk w obsadę ratowników.
Ostatnim punktem dzisiejszego spotkania było głosownie na zmianami w budżecie, które wymusiła konieczność nabycia od Lasów Państwowych dróg dojazdowych w Łukęcinie.