Kobiety Roku Pomorza Zachodniego

W roku 2018 przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także 100. rocznica nadania Polkom praw wyborczych. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, chcąc podkreślić wielką rolę kobiet w naszym codziennym życiu, przystąpił do organizacji cyklu wydarzeń pod hasłem: „Rok Kobiet Pomorza Zachodniego”.

Aktywności te mają pomóc w upamiętnieniu tego ważnego dla kobiet wydarzenia i pokazać jak na przestrzeni lat zmieniała się społeczna rola kobiet, ze szczególnym naciskiem na ich współczesne publiczne i społeczne zaangażowanie.
Jednym z etapów związanych z tym działań jest plebiscyt: „Kobiety Roku Pomorza Zachodniego”, którego celem jest wyłonienie 100 Kobiet na 100-lecie uzyskania praw wyborczych, wyróżnienie lokalnych liderek i najbardziej aktywnych mieszkanek Pomorza Zachodniego, z każdego powiatu naszego regionu.
Tym samym zapraszamy do aktywnego udziału w tym plebiscycie. Finał i uroczysta gala, wieńczące plebiscyt, są zaplanowane na wrzesień br. w Szczecinie.

Jak nominować kandydatki ? Do 1 czerwca na portalach GS24.pl oraz GK24.pl będzie dostępna dedykowana ankieta, poprzez którą będzie można zgłaszać kandydatki do plebiscytu.
Od 15 czerwca do 6 lipca 2018r. będzie można oddawać głosy za pośrednictwem SMS-ów i kuponów znajdujących się w wydaniach Głosu Szczecińskiego oraz Głosu Koszalińskiego.
Lista kandydatek będzie opublikowana w Głosie Szczecińskim i Koszalińskim, a także będzie dostępna na portalach GS24.pl i GK24.pl
Zapraszamy do aktywnego udziału :-).

Tekst opracowano na podstawie informacji przesłanej przez
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego