Kuchnie węglowe na sprzedaż

Gmina Dziwnów zaprasza do złożenia ofert na zakup majątku ruchomego: używana Kuchnia węglowa Katarzyna, rok produkcji 2016 w ilości 19 szt.

Przenośna, metalowa kuchnia węglowa KATARZYNA jest przystosowana do spalania paliw stałych (węgiel kamienny, węgiel brunatny, drewno), przeznaczona jest do użytkowania w gospodarstwach domowych. Posiada piekarnik, którego drzwiczki mają dużą szybę z termometrem. Wszystkie elementy kuchni jak: przód, ściany boczne, piekarnik, drzwiczki popielnika i schowka, wykonane są z blachy stalowej emaliowanej w kolorze białym. Kuchnia KATARZYNA posiada podgrzewacz do otrzymywania ciepłej wody (rurowy wkład grzejny).
Wymiary gabarytowe kuchni:
wysokość: 850 mm
szerokość: 800 mm
głębokość: 600 mm
średnica rury łączącej kuchnię z kominem: 130 mm
moc nominalna: 9,20 kW
sprawność cieplna: 66,2 %
masa kuchni: ok. 135 kg
Kuchnie posiadają ślady użytkowania, zaleca się oględziny przed założeniem oferty.
Ruchomości można oglądać na ul. Marynarki Wojennej 10 C w dniach 21-23 marca po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny oględzin z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Dziwnowie tel. 91 381 30 88.
Ofertę na 19 kuchenek należy składać do 27.03.2018 r. do godziny 13:00 pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup majątku ruchomego – Kuchnia węglowa Katarzyna” w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów.
Otwarcie ofert nastąpi 27.03.2018 roku o godzinie 13:30 w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie, ul. Szosowa 5, 72-420 Dziwnów.
Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w/w ruchomości. Ogłaszający zastrzega sobie prawo, swobodnego wyboru oferty, w przypadku zaoferowania przez uczestników przetargu tej samej ceny oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Leave a Reply