ROZLICZENIE ROCZNE (PIT) PRZEZ INTERNET

Informujemy – w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim, na sali obsługi podatnika przygotowane zostało specjalne stanowisko komputerowe do składania zeznań podatkowych w formie elektronicznej. Stanowisko czynne jest w godzinach pracy Urzędu, tj.:
∎ w poniedziałki od godz. 7:00 do 18:00;
∎ od wtorku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.
W razie potrzeby, pracownicy Urzędu udzielą pomocy przy składaniu zeznania elektronicznie i wydruku Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).
Przed przystąpieniem do sporządzenia zeznania za 2017 r. i wysłania go w formie elektronicznej, należy wcześniej przygotować:
• numer PESEL – jeżeli rozliczenie odbywa się wspólnie z małżonkiem, to również PESEL małżonka;
• informacje o uzyskanych przychodach za 2017 r.;
• kwotę przychodu z zeznania za 2016 r.

Serdecznie zapraszamy do składania zeznań elektronicznie. Jest to bezpieczne i szybkie. To również szybszy zwrot nadpłaconego podatku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim

Leave a Reply