Ogłoszenie – nabór partnera do projektu

Gmina Dziwnów ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych realizującego zadania statutowe/prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego,

w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, z uwzględnieniem możliwości finansowego udziału w projekcie.

Pobierz ogłoszenie >>

Leave a Reply