Wybory Sołtysa Dziwnowa Dolnego

Informujemy, iż na podstawie paragrafu 22 ust.2 statutu Sołectwa Dziwnów Dolny, 10 listopada 2017r. o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dziwnowie (ul. Szosowa 5), odbędzie się zebranie sołeckie.
Jego tematem będą wybory uzupełniające na sołtysa Sołectwa Dziwnów Dolny.

Plik z zawiadomieniem w załączeniu (plik PDF): ZAwiadomienie_Dziwnów Dolny

Leave a Reply