Konsultacje społeczne – Zachodniopomorski Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczyna dziś konsultacje społeczne projektu Zachodniopomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2018-2022. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy zainteresowani z terenu województwa zachodniopomorskiego, w tym partnerzy społeczni i jednostki samorządu terytorialnego.
Konsultacje trwają od 30.10.2017 r. do 13.11.2017 r. Pełna informacja (wraz z projektem Programu i formularzem konsultacyjnym) znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej UMWZ (poniższy link):
OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Ewentualne opinie prosimy składać do dnia 13 listopada br., tj. do dnia zakończenia konsultacji Programu, poprzez:

1) złożenie wydrukowanego formularza konsultacyjnego w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Starzyńskiego3-4, 70-506 Szczecin, III piętro, pok. 321

lub

2) przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego e-mailem na adres rops@wzp.pl z podaniem w temacie e-maila: „Konsultacje ZPRES”.

Za prawidłowy termin złożenia opinii uznaje się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. W razie dodatkowych pytań proszę kontaktować się z p. Lechem Barylskim, tel. 91 42 53 642 lub e-mailowo: lbarylski@wzp.pl

Leave a Reply