Blog

Konkurs ofert – przeciwdziałanie uzależnieniom

Urząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w 2017 roku.
Termin składania ofert upływa 26 maja 2017 r. Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty:
http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-przeciwdziałalnie-uzaleznieniom-3
Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości 150 000,00 złotych.