XXIX Sesja Rady Miejskiej

W dniu dzisiejszym odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Sesję tradycyjnie otworzyły sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Miasta i Burmistrza Dziwnowa w czasie pomiędzy sesjami.
Jedną z pierwszych poruszanych spraw była kwestia dostępu do Biblioteki Miejskiej osób niepełnosprawnych. Przewodniczący Rady wspomniał także o złożeniu do biura rady sprawozdania z wykonania budżetu w roku 2016, a także o przyjęciu planu pracy na rok 2017. W nowym świetle przedstawiono również poruszaną na wcześniejszej sesji kwestię sprzedaży gruntów w Dziwnówku. Po spotkaniu z mieszkańcami i wyjaśnieniu z nimi wszystkich spornych kwestii, Rada Miasta podjęła decyzję o sprzedaży przedmiotowych działek.
Zastępca burmistrza przybliżył zagadnienia związane z prowadzonymi aktualnie inwestycjami, szczególnie podkreślając plany związane z ulicami Dziwną, Komandorską oraz Spadochroniarzy Polskich (rozbudowa w ich osi sieci wodnokanalizacyjnej, remont i położenie nowej nawierzchni).

Wspomniał przy tym, że wnioski dotyczące dofinansowania tych inwestycji weszły w fazę konsultacji terenowych. Do końca maja zostaną także oddane (po remontach i przebudowie) kolejne dwa wejścia na plażę. W kolejny etap wejdą niebawem również prace związane z remontem drogi Dziwnów-Międzywodzie. Faza przygotowawcza, związana z procesem przygotowania dokumentacji i wymaganych wniosków, z jednoczesnym dostosowaniem do obowiązujących procedur, zmierza do końca.

W kontekście przygotowań do sezonu, podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu związanego z obsługą plaży w ramach Ratownictwa Wodnego. Z uwagi na wysokie koszty, podjęto decyzję o rozpisaniu nowego przetargu (na jeden rok).
Wśród spraw poruszanych przez radnych pojawiała się kwestia czystości w gminie, a konkretnie szybszego reagowania na zanieczyszczenia pozostawione w rejonie Pirsu w Międzywodziu. Jak wspomniał burmistrz, służby porządkowe pracują regularnie, jednak nie każde miejsce gdzie ktoś dokonuje nielegalnego pozostawienia śmieci, jest natychmiast lokalizowane.
Punktem, który w czasie sesji był szczególnie podkreślony, była sprawa skargi, którą wystosował do Rady Miasta prezes LKS Bałtyk Międzywodzie. Dotyczyła ona zażalenia na decyzję burmistrza, która była związana z niezakwalifikowaniem klubu Bałtyk Międzywodzie do finansowania z budżetu gminy (w ramach zadania publicznego). Sprawę skargi wnikliwie przeanalizowała Rada Miasta, uznając skargę za bezzasadną.

Co jednak istotne – mając na względzie dbałość o właściwy (sportowy) rozwój najmłodszych, podjęła uchwałę o przesunięciu 10.000,00pln na kontynuowanie działalności najmłodszych sekcji piłkarskich LKS Bałtyk Międzywodzie.
Jedną z ostatnich omawianych spraw było zrelacjonowanie przekształceń w gminnych szkołach, co jest związane z przeobrażeniami w krajowej oświacie. Prace z tym związane trwają, a ich zwieńczeniem będzie stosowna uchwała Rady Miasta.

Leave a Reply