Blog

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

W dniu wczorajszym odbyła się 28 sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Obrady, punktualnie o godzinie 9.00 otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Sokół.

Plan spotkania przewidywał dwie główne części – pierwszą związaną z omówieniem spraw bieżących w gminie oraz drugą, która zwyczajowo jest poświęcona głosowaniom nad uchwałami.
W pierwszej części Przewodniczący Rady odniósł się do spraw, które wpłynęły do biura rady, a które dotyczyły m.in. przeobrażeń w gminnej oświacie, zażalenia złożonego przez klub Bałtyk Międzywodzie (w związku ze wstrzymaniem gminnej dotacji na działalność klubu w roku 2017), wniosków mieszkańców Dziwnówka, dotyczących prośby o zablokowanie sprzedaży kilku działek oraz sprawy związanej z tzw. Mini Golfem prowadzonym przy ulicy Dziwnej. Każda z tych spraw – jak powiedział Piotr Sokół, jest aktualnie rozpatrywana.

Następnie głos zabrał Burmistrz Dziwnowa – Grzegorz Jóźwiak, który zrelacjonował okres od grudniowej sesji do początku marca pod kątem spotkań, wyjazdów i ustaleń, poczynionych w obszarach inwestycyjnych. Muszę Państwu powiedzieć, że nasza gmina jest bardzo dobrze postrzegana. Będąc w tym czasie na wielu spotkaniach i rozmowach, nie raz słyszałem na nasz temat bardzo pozytywne opinie. Wyzwania, które wciąż przed sobą stawiamy – mówił Grzegorz Jóźwiak – czy to w zakresie inwestycyjnym czy organizacyjnym, są bardzo sympatycznie oceniane.

Burmistrz odniósł się także do inicjatyw podejmowanych przez gminne środowiska czy jednostki organizacyjne. Dziękował za przygotowanie Ferii Zimowych i szeregu innych aktywności, które będąc aktualnie w fazie przygotowawczej, zaczną się materializować już niebawem.

O inwestycjach na terenie gminy i najbliższych planach związanych z zagospodarowaniem jej poszczególnych obszarów, mówił Zastępca Burmistrza – Łukasz Dzioch. Sprawą najbardziej aktualną jest pozyskanie finansowania na rozbudowę Portu Jachtowego przy ulicy Żeromskiego 30. Umowę w tej sprawie podpisał Burmistrz Dziwnowa Grzegorz Jóźwiak w tym tygodniu, a gwarantuje ona dopłatę w wysokości 960.000pln (wartość całej inwestycji to blisko 2.100.000pln). Dzięki temu – jak mówił Łukasz Dzioch – Port Jachtowy zyska hangar do zimowania jachtów oraz dodatkowy budynek gospodarczy z prysznicami, kuchnią, pralnią itd.

Uzupełnieniem tego będą też inne drobne prace na terenie mariny. Na tym nie koniec. W tym roku rozpoczną się prace związane z remontem (przebudową) kolejnej części promenady w Dziwnowie oraz Międzywodziu. Ruszą również prace związane z rewitalizacją Parku Zdrojowego (obszar pomiędzy ulicami Reymonta i Kochanowskiego), a także rozpoczną się przygotowania do budowy nabrzeża na odcinku Port Jachtowy – most. Kluczowa dla funkcjonowania gminy droga 102 (Dziwnów-Międzywodzie) także doczeka się remontu. Pierwsze prace mają ruszyć w tym roku, a ich zakończenie jest planowane na rok 2018.
Na ukończeniu jest także remont dachu przedszkola w Dziwnowie.
W dalszej części przedstawiono sprawozdania z prac komisji wchodzących w skład Rady Miasta i pytania radnych.