Blog

Ankieta – Strategia Rozwoju Gminy Dziwnów

Szanowni Państwo!
W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Dziwnów na lata 2016-2025, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta ma przede wszystkim określić odczucia mieszkańców na temat gminy, jej wad i zalet, dobrych i złych stron. Poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań gminy w zgodzie z Państwa oczekiwaniami.
Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

Plik znajduje się w załączeniu: ANKIETA

Urząd Miasta w Dziwnowie