Blog

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego

ZAWIADOMIENIE – Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 ( sala konferencyjna).

Porządek obrad:
1) otwarcie Walnego Zebrania Członków,
2) wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza zebrania,
3) ustalenie prawomocności obrad,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) omówienie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020,
6) dyskusja na temat Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020,
7) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020,
8) wolne wnioski,
9) zamknięcie zebrania.

Prosimy o niezawodne przybycie członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego oraz osób zainteresowanych członkowstwem.

Prezes Zarządu
Grzegorz Jóźwiak