Blog

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego”

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dziwnowie, ul. Szosowa 5 ( sala konferencyjna).
Porządek obrad:
1) otwarcie Walnego Zebrania Członków,
2) wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza zebrania,
3) ustalenie prawomocności obrad,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) omówienie wzoru deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego,
6) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego,
7) dyskusja na temat ustalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego,
8) podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego,
9) dyskusja i wybór członków Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego,
10) podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego,
11) omówienie projektu Regulaminu Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego,
12) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego,
13) omówienie projektu Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego,
14) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego,
15) omówienie projektu Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego,
16) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego,
17) omówienie projektu Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego,
18) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego,
19) wolne wnioski,
20) zamknięcie zebrania.
Prosimy o niezawodne przybycie członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego oraz osób zainteresowanych członkostwem.

Grzegorz Jóźwiak
(Prezes Zarządu)