Blog

Szkolenie dla podatników

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim informuje, że w dniu 23 stycznia 2015 r. w siedzibie tutejszego Urzędu – pokój nr 28 o godz. 13:00, odbędzie się spotkanie szkoleniowo-informacyjne
w związku ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie wprowadzenia obowiązku składania przez płatników deklaracji i informacji w formie elektronicznej. Szkolenie adresowane jest do płatników podatku dochodowego i biur rachunkowych. Pracownicy Urzędu udzielą informacji w powyższym zakresie, przekażą również podstawowe informacje o charakterze technicznym potrzebne do wdrożenia elektronicznej wysyłki deklaracji. .
Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniu telefonicznie: tel. 913825934 osobiście: pok nr 17 w siedzibie Urzędu e­mail:artur.szudarek@zp.mofnet.gov.pl
US Kamień Pomorski